Əli Əsədov qərar imzaladı

 21-05-2024

Nazirlər Kabineti 21 dekabr 2017-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Baza maliyyələşdirilməsinin subyektləri olan elmi müəssisə və təşkilatların Siyahısı”nı yeniləyib.

Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, yeni siyahı aşağıdakı kimidir:

1. Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi üzrə:
1.1. Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu;
1.2. Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat ElmiTədqiqat İnstitutu;
1.3. Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Problemləri ElmiTədqiqat İnstitutu;
1.4. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin nəzdində “Neftin, qazın geotexnoloji problemləri və kimya” ElmiTədqiqat İnstitutu;
1.5. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutu;
1.6. Elm və Təhsil Nazirliyinin nəzdində “Təhsil sisteminin inkişafı və proqnozlaşdırılması problemləri üzrə” elmi tədqiqat laboratoriyası;
1.7. Fizika İnstitutu;
1.8. Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu;
1.9. İdarəetmə Sistemləri İnstitutu;
1.10. Radiasiya Problemləri İnstitutu;
1.11. İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu;
1.12. Biofizika İnstitutu;
1.13. Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası;
1.14. Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu;
1.15. Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu;
1.16. Akademik Əli Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu;
1.17. Polimer Materialları İnstitutu;
1.18. Geologiya və Geofizika İnstitutu;
1.19. Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu;

1.20. Təbiət Tarixi Muzeyi;
1.21. Neft və Qaz İnstitutu;
1.22. Botanika İnstitutu;
1.23. Zoologiya İnstitutu;
1.24. Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu;
1.25. Mikrobiologiya İnstitutu;
1.26. Dendrologiya İnstitutu;
1.27. Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu;
1.28. Genetik Ehtiyatlar İnstitutu;
1.29. Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu;
1.30. İqtisadiyyat İnstitutu;
1.31. Təbii Ehtiyatlar İnstitutu (Naxçıvan);
1.32. Bioresurslar İnstitutu (Naxçıvan);
1.33. Batabat Astrofizika Rəsədxanası (Naxçıvan);
1.34. Ekologiya və Təbii Ehtiyatlar İnstitutu (Gəncə);
1.35. Bioresurslar İnstitutu (Gəncə);
1.36. Aqrar Problemlər İnstitutu (Gəncə);
1.37. Nəbatat Bağı (Gəncə).

2. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası üzrə:
2.1. Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu;
2.2. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu;
2.3. Folklor İnstitutu;
2.4. Memarlıq və İncəsənət İnstitutu;
2.5. Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu;
2.6. Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutu;
2.7. Arxeologiya və Antropologiya İnstitutu;
2.8. Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu;
2.9. Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu;
2.10. Qafqazşünaslıq İnstitutu;
2.11. “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” Elmi Mərkəzi;
2.12. Lənkəran Regional Elmi Mərkəzi;
2.13. Şəki Regional Elmi Mərkəzi;
2.14. Mərkəzi Elmi Kitabxana;
2.15. “Elm” Nəşriyyatı.

Naxçıvan bölməsi:
2.16. Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu;
2.17. İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu;
2.18. Əlyazmalar Fondu; Gəncə bölməsi:
2.19. Humanitar Tədqiqatlar İnstitutu;
2.20. Diyarşünaslıq İnstitutu;
2.21. Nizami Gəncəvi Mərkəzi.
3. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi üzrə:
3.1. Milli Onkologiya Mərkəzi;
3.2. Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi;
3.3. Milli Hematologiya və Transfuziologiya Mərkəzi;
3.4. Akademik C.M.Abdullayev adına Elmi-Tədqiqat Kardiologiya İnstitutu;
3.5. Akademik M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi;
3.6. K.Y.Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutu;
3.7. Elmi-Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutu;
3.8. Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutu;
3.9. Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutu;
3.10. V.Y.Axundov adına Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu;
3.11. Elmi-Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutu;
3.12. Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu

4. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi üzrə:
4.1. “Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu” publik hüquqi şəxs;
4.2. “Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi” publik hüquqi şəxs;
4.3. Baytarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu;
4.4. Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu;
4.5. Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu;
4.6. Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu;
4.7. Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu;

4.8. Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu.
5. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi üzrə:
5.1. Milli Aerokosmik Agentliyi.
6. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi üzrə:
6.1. “İqtisadi Elmi Tədqiqat İnstitutu” publik hüquqi şəxs.
7. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi üzrə:
7.1. Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi.
8. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi üzrə:
8.1. Maliyyə Elm-Tədris Mərkəzi.
9. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi üzrə:
9.1. Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzi;
9.2. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi;
9.3. Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi;
9.4. Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi.
10. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi üzrə:
10.1. Elmi-Tədqiqat və Statistik İnnovasiyalar Mərkəzi.
11. “Hüquqi Ekspertiza və Qanunvericilik Təşəbbüsləri Mərkəzi” publik hüquqi şəxs üzrə:
11.1. “Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu” publik hüquqi şəxs

 

Bənzər yazılar

0.10087990760803