“TRİZ METODİKA - İNNOVASİON UŞAQ TƏHSİL MƏRKƏZİ”

“TRİZ METODİKA - İNNOVASİON UŞAQ TƏHSİL MƏRKƏZİ”
20:57 05-10-2019 | icon 1957

Yeni eranın Yeni təhsili artıq Bakıdadır!!!! Müasir dünyamız insanlardan tənqidi, yaradıcı və sistemli düşünməyi tələb edir. Bu tərzdə düşünməyə məhz uşaq yaşlarından öyrətmək lazımdır. Bu məqsədlə bir çox ölkələrdə TRİZ PEDAQOGİKA təlim texnologiyasından istifadə edilir.

Bakıda ilk dəfə fəaliyyətə başlayan “TRİZ METODİKA İNNOVASİON UŞAQ TƏHSİL MƏRKƏZİ”nin əsas missiyası uşaqlarda Yaradıcı Təfəkkürü və Emosional İntellekti inkişaf etdirməkdir.

Ənənəvi təhsil sistemdən fərqli olaraq “TRİZ METODİKA” uşaqlara istənilən problemə konkret məsələ kimi yanaşmağı, onu düşünərək həll etməyi öyrədir. Mərkəz yaradıcı intellektin unikal üsullarla inkişafı ilə yanaşı, hiss və duyğulara əsaslanan Emosional İntellektin formalaşması üçün də təlimlər aparır.

Təlimlərdə uşaqlara özünü və digər insanları yaxşı tanımaq, ünsiyyət qurmaq üsulları öyrədilir.

“TRİZ METODİKA - İNNOVASİON UŞAQ TƏHSİL MƏRKƏZİ” aşağıdakı xidmətləri göstərir:

 TRİZ PEDAQOGİKA

 EMOSİONAL İNTELLEKT

 UŞQALARIN ERKƏN İNKİŞAFI

 MƏKTƏBƏ HAZIRLIQ

 İBTİDAİ SİNİFLƏR ÜZRƏ FƏRDİ DƏRS HAZIRLIĞI

Siz də uşaqlarınızın bacarıqlarını müasir dünyanın tələblərinə uyğun inkişaf etdirmək istəyirsinizsə, “TRİZ METODİKA - İNNOVASİON UŞAQ TƏHSİL MƏRKƏZİ” nə müraciət edin.

Ünvan: Bakı ş, Ceyhun Hacıbəyli 28 C (Dədə Qorqud parkının yaxınlığı).

Əlaqə nömrəsi: 055-813-07-77